Sociální Akademie - vzdělávací strědisko

Kurzy

Profesní orientace a volba povolání. Jak pomoci dítěti vybrat si správnou školu

Místo konání: Ostrava

Lektor PhDr., Mgr.  Ivana Križáková
1 452 Kč
termín: 28.10.2016
lektor: PhDr., Mgr. Ivana Križáková

Průřez konceptem II.

Lektor Ing. Lucie Houthoofdtová
500 Kč
termín: 01.11.2016
lektor: Ing. Lucie Houthoofdtová

Pěstounská péče a komunikace s biologickou rodinou dítěte

Místo konání: Ostrava

Lektor PhDr.  Jan Vyhnálek
1 920 Kč
termín: 02.11.2016
lektor: PhDr. Jan Vyhnálek

Timemanagement pro pracovníky v sociální oblasti

Budete se orientovat ve vlastních silných stránkách a rezervách v oblasti timemanagementu.

Lektor Mgr. Šárka Vlčinská
2 910 Kč
termín: 03.11.2016 - Vícedenní
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Základy neverbální komunikace

Účastník se naučí nejen rozpoznat význam neverbálních signálů v komunikaci, ale také jich úspěšně využívat.

Lektor  Vlasta Hrubošová
1 425 Kč
termín: 03.11.2016
lektor: Vlasta Hrubošová

Jak se s dospívajícím bavit o sexu

Místo konání: Ostrava

Lektor Bc. Tomáš Velička
726 Kč
termín: 07.11.2016
lektor: Bc. Tomáš Velička

Aktivizační a relaxační arteterapeutické techniky

Možnostmi arteterapie k používání jednoduchých a bezpečných prvků v běžné praxi.

Lektor Mgr. Šárka Vlčinská
2 910 Kč
termín: 08.11.2016 - Vícedenní
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Rodina jako vztahová síť aneb potřeby, vývoj a výchova dítěte

Místo konání: Ostrava

Lektor Mgr. Marcela Horáčková
866 Kč
termín: 10.11.2016
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Vývojové trauma a poruchy attachmentu u dětí v NRP aneb výchova, vzdělávání a terapie přijatých dětí

Místo konání: Karviná

Lektor Mgr. Marcela Horáčková
1 363 Kč
termín: 11.11.2016
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Rizikové chování: Lhaní, záškoláctví, toulání a útěky z domu a Agresivita, šikana a krádeže

Místo konání: Odry

Lektor Mgr. Kovář Jaroslav
1 331 Kč
termín: 14.11.2016
lektor: Mgr. Kovář Jaroslav

Asertivní komunikace

Osvojení schopností reagovat komunikačně adekvátním a respektujícím způsobem i v nepříjemných situacích.

Lektor Mgr. Šárka Vlčinská
1 455 Kč
termín: 15.11.2016
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Navazující seminář III. - Jak docílit sebe-přijetí dítěte v pěstounské péči

Místo konání: Ostrava

Lektor MgA. Andrej Vyoral ArtD.
890 Kč
termín: 16.11.2016
lektor: MgA. Andrej Vyoral ArtD.

Navazující seminář III. - Jak docílit sebe-přijetí dítěte v pěstounské péči

Místo konání: Ostava

Lektor MgA. Andrej Vyoral ArtD.
890 Kč
termín: 16.11.2016
lektor: MgA. Andrej Vyoral ArtD.

Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

Místo konání: ostrava

Lektor PhDr. Nora Gavendová
847 Kč
termín: 29.11.2016
lektor: PhDr. Nora Gavendová

Pozitivní a negativní aspekty procesy vyrovnávání se s rolí dítěte přijatého do pěstounské péče

Místo Konání: Ostrava

Lektor PhDr., Mgr.  Ivana Križáková
1 452 Kč
termín: 01.12.2016
lektor: PhDr., Mgr. Ivana Križáková

Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina

Místo konání: Karviná

Lektor Mgr. Marcela Horáčková
1 363 Kč
termín: 02.12.2016
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Asertivní komunikace

Osvojení schopností reagovat komunikačně adekvátním a respektujícím způsobem i v nepříjemných situacích.

Lektor Mgr. Šárka Vlčinská
1 455 Kč
termín: 05.12.2016
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Jak se s dospívajícím bavit o sexu

Místo konání: Odry

Lektor Bc. Tomáš Velička
726 Kč
termín: 05.12.2016
lektor: Bc. Tomáš Velička

Sexualita lidí s mentálním postižením - úvod do problematiky

Kurz je zaměřen na oblast sexuality uživatelů soc. služeb a jejich vzdělávání v této oblasti.

Lektor Mgr. Hana Hudáková (roz. Neugebauerová) DiS.
1 473 Kč
termín: 06.12.2016
lektor: Mgr. Hana Hudáková (roz. Neugebauerová) DiS.

Konflikty v rodině

Místo konání: Ostrava

Lektor Mgr.  Martin Hofman
1 896 Kč
termín: 07.12.2016
lektor: Více lektorů

Spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ aneb jak to udělat, aby se našim dětem ve škole dařilo

Místo konání: Ostrava

Lektor Mgr. Marcela Horáčková
866 Kč
termín: 08.12.2016
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Novinky

Dejme dětem rodinu 2016

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE POHLEDEM ZA HRANICE

06. října 2016

Hledáme animátory pro práci s dětmi

Centrum sociální služeb Ostrava o. p. s. nabízí brigádu vhodnou pro studenty

24. června 2016

Pronájem místnosti


21. července 2015

Jsme na Facebooku21. července 2015

Chybí Vám kurzy v naší nabídce?

V rámci poskytování kvalitního vzdělávání se snažíme mapovat vzdělávací potřeby pracovníků v sociální oblasti. Chybí Vám některá témata v naší nabídce? Prosím, kontaktujte nás a sdělte nám tuto skutečnost a Vaše návrhy prostřednictvím mailu . Děkujeme.

Kontaktujte nás

Tel.: 599 455 162, 736 136 568

E-mail: aholubkova@css-ostrava.cz

2012 - 2016 © Centrum Socialních Služeb Ostrava, o.p.s. | Webtrend