Sociální Akademie - vzdělávací strědisko

Kurzy

Specifika a náročnost práce s lidmi s duševním onemocněním nebo poruchami osobnosti

Ostrava

3 360 Kč
termín: 27.03.2017 - Vícedenní
lektor: MUDr. Kateřina Černeková

Minimum (příbuzenské) pěstounské péče

Ostrava

890 Kč
termín: 30.03.2017
lektor: MgA. Andrej Vyoral ArtD.

Specifika práce s lidmi s demencí - prohlubující kurz

Ostrava

2 900 Kč
termín: 04.04.2017 - Vícedenní
lektor: Mgr. Lenka Vráželová

Rodič- partner dítěte, dítě-partner rodiče

Ostrava

1 310 Kč
termín: 06.04.2017
lektor: PhDr., Mgr. Ivana Križáková

Děti a peníze

Karviná

769 Kč
termín: 07.04.2017
lektor: Bc. Veronika Zajícová

Drogy v dospívání

Ostrava

892 Kč
termín: 11.04.2017
lektor: Bc. Tomáš Velička

Úvod do problematiky smrti a umírání pro pracovníky v oblasti sociálních služeb

Ostrava

1 400 Kč
termín: 12.04.2017
lektor: Vlasta Hrubošová

Rodič- partner dítěte, dítě-partner rodiče

Odry

1 363 Kč
termín: 13.04.2017
lektor: PhDr., Mgr. Ivana Križáková

Kurz první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti

Ostrava

2 800 Kč
termín: 18.04.2017 - Vícedenní
lektor: Mgr. Radim Holek

Cítím, cítíš, cítíme

Ostrava

1 932 Kč
termín: 19.04.2017
lektor: Mgr. Milena Mikulková

Rizikové chování – Závislosti - návykové látky, netolismus, gambling

Ostrava

866 Kč
termín: 24.04.2017
lektor: Mgr. Jaroslav Kovář

Posilování a rozvíjení rodičovských dovedností aneb pořád je co zlepšovat

Karviná

897 Kč
termín: 03.05.2017
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Překonávání konfliktů v rodině

Odry

1 363 Kč
termín: 04.05.2017
lektor: PhDr., Mgr. Ivana Križáková

Právní rámec financování sociálních služeb

1 950 Kč
termín: 04.05.2017
lektor: JUDr. Karel Zuska

Mapa lásky – jaké to je být pěstounem

Ostrava

769 Kč
termín: 05.05.2017
lektor: Bc. Veronika Zajícová

Výchova úzkostného dítěte v pěstounské rodině

Ostrava

944 Kč
termín: 09.05.2017
lektor: PhDr. Nora Gavendová

Nepřetržitý provoz

Ostrava

944 Kč
termín: 11.05.2017
lektor: Bc. Elen Vontorková

Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a mladistvých

Ostrava

1 400 Kč
termín: 15.05.2017
lektor: Bc. Tomáš Velička

Asertivní komunikace

Ostrava

1 400 Kč
termín: 17.05.2017
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Právní rámec financování sociálních služeb

1 950 Kč
termín: 18.05.2017
lektor: JUDr. Karel Zuska

Vedení motivačního rozhovoru s klientem

Ostrava

2 800 Kč
termín: 23.05.2017 - Vícedenní
lektor: Hana Kadlčíková

Timemanagement pro pracovníky v sociální oblasti

Ostrava

2 874 Kč
termín: 30.05.2017 - Vícedenní
lektor: Mgr. Šárka Vlčinská

Proces předávání dítěte z PPPD do následné péče

Ostrava

1 779 Kč
termín: 01.06.2017
lektor: PhDr. Eva Rotreklová

Posilování a rozvíjení rodičovských dovedností aneb pořád je co zlepšovat

Karviná

897 Kč
termín: 07.06.2017
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

(Jak) naučit dítě v NRP vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy na celý život

Ostrava

890 Kč
termín: 08.06.2017
lektor: MgA. Andrej Vyoral ArtD.

Jak se s dospívajícím bavit o sexu

Ostrava

892 Kč
termín: 13.06.2017
lektor: Bc. Tomáš Velička

Dítě v náhradní rodinné péči

Ostrava

4 290 Kč
termín: 14.06.2017 - Vícedenní
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Kyberšikana a rizika el. komunikace

Odry

894 Kč
termín: 20.06.2017
lektor: Bc. Tomáš Velička

Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina

Ostrava

866 Kč
termín: 21.06.2017
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina

Ostrava

866 Kč
termín: 21.06.2017
lektor: Mgr. Marcela Horáčková

Děti a peníze

Ostrava

769 Kč
termín: 27.06.2017
lektor: Bc. Veronika Zajícová

Základy zpracovávání a vedení dokumentace v sociálních službách

Ostrava

1 500 Kč
termín: 30.06.2017
lektor: Mgr. Hana Hudáková DiS.

Novinky

SPOLEČNĚ NÁM JE NEJLÉPE

Palec nahoru :)

28. února 2017

Víkendové vzdělávání pro Pěstouny na přechodnou dobu

Účastník získá 18 hodin vzdělávání

20. února 2017

Svépomocné skupiny Pěstouny na přechodnou dobu

Přijde i s klíčovým pracovníkem do střediska NRP v Centru sociálních služeb Ostrava

26. ledna 2017

Podporujeme hrdinství, které není vidět

Akreditované programy MPSV pro vybrané oblasti sociálních služeb zcela zdarma

26. ledna 2017

Hledáme animátory pro práci s dětmi

Centrum sociální služeb Ostrava o. p. s. nabízí brigádu vhodnou pro studenty a ostatním s volnou pracovní dobou

14. prosince 2016

Chybí Vám kurzy v naší nabídce?

V rámci poskytování kvalitního vzdělávání se snažíme mapovat vzdělávací potřeby pracovníků v sociální oblasti. Chybí Vám některá témata v naší nabídce? Prosím, kontaktujte nás a sdělte nám tuto skutečnost a Vaše návrhy prostřednictvím mailu . Děkujeme.

Kontaktujte nás

Tel.: 599 455 162, 736 136 568

E-mail: aholubkova@css-ostrava.cz

2012 - 2017 © Centrum Socialních Služeb Ostrava, o.p.s. | Webtrend